Välj en sida

Vad är yoga?

Yoga är ett tillstånd i medvetandet.

Yoga förenar kropp, sinne och själ. Yoga är ett gammalt sanskritord som betyder förening eller enhet. En förening mellan kropp, sinne och själ. Att vara hel och i samklang med sig själv. Yoga är en beskrivning av den medvetenhet man kan uppnå genom att utöva yoga. Yogaställningarna är en förberedelse för att komma till ett yogatillstånd. I ett yogatillstånd har sinnet helt kommit till ro och är förenat med sin egen grundnatur i ett tillstånd av rent varande eller inre stillhet. Det är ett tillstånd av rent medvetande, den enklaste formen av medvetande, det tillstånd då medvetandet är medvetet om sig självt.

Yoga har positiva effekter på kroppen. Utöver att förbereda sinnet på att komma till yogatillståndet har yogaställningarna många positiva effekter på kroppen. De allra flesta utövar yoga just på grund av dessa. När man intar och håller yogaställningarna stimulerar och masserar man alla de inre organen och körtlarna som bukspottskörteln, mjälten och levern. Det samma gäller hela hjärt-kärlsystemet, lymfsystemet, centrala nervsystemet och resten av nervsystemet.

Yoga förbättrar hälsan. Effekten blir att hälsan förbättras. Många upplever att de får mer energi, bättre blodgenomströmning och större styrka. Motståndskraften mot sjukdom blir bättre. Det är inte det egentliga syftet med övningarna men det är en positiv bifördel. Det finns också särskilda yogaövningar som kan hjälpa mot vissa särskilda sjukdomar.

Yoga leder till bättre kondition. Forskning har visat att yoga leder till bättre kondition, förbättring av hjärt-kärlsjukdomar, förbättring av lungsjukdomar och andra sjukdomar i luftvägarna, större muskelstyrka, bättre mental hälsa, bättre reaktionstid, förbättring vid tjocktarmsinflammation och mindre stress. Dessutom har man visat att födslar går lättare om mödrarna har utövat yoga under graviditeten.