Kontorsyoga
Pris: 1200kr för 30 min.

Yoga har blivit alltmer populärt på arbetsplatser som en del i deras friskvårdssatsning. Flera studier pekar på att en regelbunden yoga och Mindfulness träning ökar förmågan att hantera stress samt minskar sömnsvårigheter, muskelspänningar, kronisk smärta och leder till ett ökat välbefinnande, en känsla av sammanhang. Yoga och Mindfulness bidrar till en bättre hälsa på många plan. Genom att vi får mer energi och kraft men också genom att ett regelbundet utövande som kan få oss att stanna upp och reflektera djupare kring om vad som gör att vi mår bra. Detta i sin tur gör att personen mår och trivs bättre.

När du som arbetsgivare erbjuder personal yoga till ditt företag innebär det att man gör det möjligt för alla anställda att delta i en aktivitet helt efter sina egna förutsättningar. Genom olika modifikationer kan vi yoga tillsammans oavsett fysisk förmåga och ålder. Erfarenheter visar att det skapar en fin sammanhållning i mellan personalen att yoga tillsammans på arbetsplatsen.